Implementatie van de Drie Perspectieven Persoonlijkheids Vragenlijst
(3ppq)

Deze website bevat een online procedure voor de afname, scoring en rapportage van de 3ppq, een instrument voor het in kaart brengen van: De procedure is vrij te gebruiken door psychologen NIP na eenmalige registratie via inloggen.